Na ratunek liceum dla Polaków ze Wschodu

Na ratunek liceum dla Polaków ze Wschodu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Działające w Warszawie Liceum Polonijne, w którym uczą się młodzi Polacy ze Wschodu jest w dramatycznej sytuacji. Ze względu na niewystarczające wsparcie instytucji państwowych szkole co roku brakuje środków na wiele rzeczy, głównie na wyżywienie uczniów. By od września uczniowie w dalszym ciągu mogli się uczyć, szkoła potrzebuje 91,5 tys. zł na pokrycie zaległych faktur za wyżywienie w roku szkolnym 2014/2015. Ostateczny termin uregulowania zaległości mija na początku sierpnia.

W szkole uczy się ponad setka Polaków z takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, czy Kazachstan. Zdają maturę w języku polskim, chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią dobrze rozmawiać po polsku. Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin polonijnych na Wschodzie. Ich rodziców nie stać na ponoszenie takich opłat czesnego, szczególnie rodzin z terenów objętych wojną. – Zapewniamy uczniom całodobową opiekę, wyżywienie i program wychowawczy. Po wybuchu kryzysu na Ukrainie przygarnęliśmy kilkudziesięciu Polaków mieszkających na terenach objętych wojną. Uważam, że to naszym rodakom po prostu się należy. Jesteśmy to także winni ich przodkom, którzy walczyli o niepodległość Polski – mówi dyrektor liceum Ewa Petrykiewicz.

Dyrekcja szkoły szuka darczyńców którzy zechcą uratować szkołę i wesprzeć w ten sposób repatriację naszych rodaków. Roczna dotacja państwowa z MSZ to zaledwie 100 tys. zł. Wystarcza na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów zaledwie przez 1,5 miesiąca. – Prosimy o wsparcie, na przykład w kwocie 36,75 zł. Taki jest koszt zapewnienia 7 posiłków jednemu uczniowi. Wierzymy, że to kwota, którą większość ludzi dobrej woli może przeznaczyć na cele dobroczynne i nie obciąży zbyt mocno domowego budżetu – mówi dyrektor Petrykiewicz.
Elektronicznej wpłaty na rzecz liceum można dokonać na stronie akcji: www.takasytuacja.info lub wysłać przelew na konto bankowe:

Fundacja Dla Polonii
ul. Wałuszewska 48
03-005 Warszawa
 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
tytułem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie uczniów – akcja Taka Sytuacja

Hasztag: #TakaSytuacja

fot. mat. pras.